|    | 
ARTHROBACTER GLOBIFORMIS, 2,4-
ARTHROBACTER GLOBIFORMIS, 2,4-

ARTHROBACTER GLOBIFORMIS, 2,4-

  
 : Arthrobacter globiformis S-1223, 2,4-.

1.

    Google:    

2. -


(7 )

3.

2000000 ... 2099999   (1994-1997 .)

2100000 ... 2199999   (1997-2003 .)
 : 2076523
() : C12N1/20, C02F3/34, B09C1/10, C12R1:06, C12N1/20
 : 93026845/13
  : 26.05.1993
 : 27.03.1997
():
(): ..; ..; ..; ..; ..; ..; ..
():